Dinosaurus Kääkki vierailee usein päiväkodeissa ja osallistuu erilaisiin perhetapahtumiin. Lisäksi Kääkki-kuvitusta on hyödynnetty varhaiskasvatuksen liikkumisen materiaaleissa. Näin toimien Kääkistä on tullut lasten rakastama liikkumisen innostaja.

Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä oli aiemmin käyttänyt Innostun liikkumaan -toiminnan tuottamia materiaaleja (skidi- ja skillireilit sekä tsekkilistat) havainnoidessaan lasten motorisia taitoja.  Ne oli koettu hyväksi kokonaisuudeksi, mikä johti varhaiskasvatuksen opettajan ja lasten liikkumisen asiantuntijan Päivi Virtasen yhteydenottoon Innostun liikkumaan -tiimin suuntaan havainnointimateriaalien suunnittelu ja -kehittämisvaiheessa.

Ensimmäisissä yhteisissä keskusteluissa pohdittiin, voitaisiinko olemassa olevia, Innostun liikkumaan -toiminnan tuottamia motoristen taitojen havainnointiin ja harjoitteluun liittyviä tarinoita, korttien ohjeistuksia sekä tsekkilistoja personoida dinosaurus Kääkin kuvilla. Yhteistyössä päätettiin kokeilumuotoisesti toteuttaa joidenkin havainnointimateriaalien personointi niin, että niiden päätähtenä yhdessä lasten kanssa motorisia taitoja harjoittelee Kouvolan oma liikuntamaskotti dinosaurus Kääkki.

Uusien materiaalien käyttöönoton tueksi koulutusta sekä toiminnan arkeen juurtumista tukevia jatkosuunnitelmia

Marraskuussa 2020 järjestettiin koulutus koko 3–5-vuotiaiden ryhmissä työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuskokonaisuus oli yhdessä pohdittu vastaamaan henkilöstön tarpeita. Siinä käytiin läpi touhukkaan kokeilijan (3­­–5-v) motoristen taitojen havainnointia skidireilin avulla sekä teoriaa motoristen taitojen havainnointiin arjessa ja tuenkeinoja taitojen oppimisen edistämiseksi. Keskeisessä roolissa oli  myös ymmärryksen vahvistaminen motorisen oppimisen vaikeuksista. Koulutus koettiin toimivaksi ja siitä saatiin hyvää palautetta.

Motoristen taitojen havainnoinnin ja taitojen oppimista edistävän toiminnan jatkuvuutta ajatellen tammikuussa 2021 jaettiin Kääkin kuvilla modatut skidireili -kuvakortit kaikkien 3–5-vuotiaiden ryhmien käyttöön sekä lisäksi koko henkilöstölle Motoriikan haasteet varhaiskasvatuksessa -oppaat. Lisäksi ryhmät saivat käyttöönsä myös Kouvolan omat kuvakortit joissa Kääkki harjoittelee motorisia taitoja sekä sisä- että ulkotiloissa.

Lastenhoitaja Pia Nikkilä otti kortit heti käyttöön omassa ryhmässään Killingin päiväkodissa, jossa tsekkilistat ja skidireili -kuvakortit olivat olleet jo aiemminkin käytössä. Uudet Kääkki-kuvat innostivat heti lapsia, sillä Kääkin vierailu päiväkodilla oli vielä hyvässä muistissa. Motorisia taitoja saatiin havainnoitua samalla, kun lapset kokeilivat tehdä samoja temppuja kuin Kääkki.

 ”Näistä korteista saadaan varmasti apua arjen liikkumisen lisäämiseen niin sisällä kuin ulkonakin ja niitä voidaan käyttää myös yksittäin erilaisissa tilanteissa. Kiva, että Kääkki seikkailee tarinoissa, ja tsekkilistastakin löytyy Kääkin kuva”, Pia kertoo.

 Päivi on suunnitellut Kouvolan kokonaisuuden etenemään vaiheittain, jotta motoristen taitojen havainnointi- ja arviointiprosessin kehittyminen paikallisesti mahdollistuu. Seuraavassa vaiheessa arvioidaan yhdessä henkilöstön kanssa myöhemmin tänä keväänä korttien ja materiaalien käyttöä havainnoinnin ja harjaannuttamisen tukena arjen tilanteissa. Silloin viimeistään palataan sen äärelle, onko Kääkki onnistunut innostamaan lapsia liikkumaan ja ovatko aikuiset mahdollistaneet taitojen harjoittelua sekä riittävästi toistoja.

Päivin mukaan myös muiden ikäryhmien suhteen on samansuuntaisia suunnitelmia kuluvan vuoden varalle.

”Saimme skidireilin personoidut versiot myös Uteliaan tutkijan (1–2-v) ja Energisen oppijan (3–6-v) taidoista. Suunnitelmissa on syksyllä kouluttaa alle 3-vuotiaiden henkilöstöä ja jakaa heille materiaalit käyttöön ja ensi vuonna ovat sitten vuorossa eskarilaiset. Uskon, että nämä materiaalit motivoivat aikuisia ottamaan ne käyttöön omissa ryhmissään ja lapset saadaan innostettua liikkumaan Kääkin kanssa ja kuin huomaamattaan harjoittamaan motorisia taitojaan.”

 

Innostun liikkumaan -tiimi kiittää Kouvolaa, Päiviä ja Kääkkiä antoisasta, vastavuoroisesta yhteistyöstä ja yhtyy Päivin kommentteihin siitä, että oli tosiaan huippua, kun Innostun liikkumaan tuottamia materiaaleja voitiin personoida Kouvolan omalla liikkumisen innostajalla, dinosaurus Kääkillä, joka tekee varmasti oman osansa lasten osallistumisen edistämisen lisäämiseksi. Hienoa yhteistä työtä!

ps. Tästä innostuneena sivuillemme on lähiaikoina tulossa muun muassa sähköisesti täytettävät ja kuvalla personoitavat versiot eri ikäryhmien motoristen taitojen havainnoinnin tukena toimivista tsekkilistoista.