Motoriikka – käsitteet haltuun

Motoriikkaan liittyviä käsitteitä on monia. Niitä on koottuna lyhyesti tässä osiossa. Kurkkaa täältä

Motorinen kehitys – yleinen ja yksilöllinen etenemä

Motorisen kehityksen eri vaiheet, motoristen perustaitojen omaksumisen vaiheet sekä Uteliaan tutkijan (1-2 v), Touhukkaan kokeilijan (3-5 v) sekä Energisen oppijan (6-8 v) motorinen kehitys. Lue lisää

Motoriset taidot – mitä ne ovat?

Motoristen taitojen luokittelu, motoriset perustaidot sekä havaintomotoriikka. Tutustu tästä

Motoristen taitojen merkitys ja osallistuminen arjessa

Motorisilla taidoilla on oleellinen merkitys lapsen kokonaiskehitykselle ja mahdollisuudelle osallistua omassa arjessaan. Lue aiheesta lisää tästä

Motoristen taitojen haasteet

Linkki aiheeseen motoriikan haasteet

Motorisen oppimisen vaikeudet – mistä on kyse?

Motorisen oppimisen vaikeus tarkoittaa sitä, että lapsen on tavallista vaikeampaa oppia uusia motorisia taitoja. Voi olla, että jo opittu motorinen taito ei enää onnistukaan uudessa ympäristössä.

Lue lisää tästä

Motorisen oppimisen vaikeudet – mistä ne johtuvat?

Motorisen oppimisen vaikeuksien taustalla voi olla erilaisia syitä. Tässä osiossa on lyhyesti kuvattuna tämän hetken tietoa siitä, mistä nämä oppimisen vaikeudet voivat johtua. Linkki sivulle

Motorisen oppimisen vaikeudet arjessa – miten näyttäytyvät eri toimintaympäristöissä?

Miltä motorisen oppimisen vaikeudet voivat tuntua ja miten ne näyttäytyvät eri ikävaiheissa? Lue lisää

Motorista oppimista edistävät tekijät

Motoristen taitojen oppimiseen  vaikuttavat esimerkiksi perinnölliset tekijät, aistien toiminta sekä ympäristön tarjoamat mahdollisuudet harjoitella taitoja,  Lue lisää