Motoriikka – käsitteet haltuun

Tälle sivulle on ymmärryksen vahvistamiseksi kerätty ja avattu lyhyesti motoriikkaan liittyviä käsitteitä. Kurkkaa täältä

Motorinen kehitys – yleinen ja yksilöllinen etenemä

Tässä osiossa avataan motorisen kehityksen eri vaiheet, motoristen perustaitojen omaksuminen vaiheet sekä kuvaillaan Uteliaan tutkijan (1-2 v), Touhukkaan kokeilijan (3-5 v) sekä Energisen oppijan (6-8 v) motorista kehitystä. Lue lisää tästä

Motoriset taidot – mitä ne ovat?

Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin motoristen taitojen luokitteluun, motorisiin perustaitoihin ja havaintomotoriikkan. Tutustu tästä

Motoristen taitojen merkitys ja osallistuminen arjessa

Tässä osiossa avataan mitä merkitystä motoristen taitojen hallinnalla voi olla lapsen kokonaiskehityksen ja toiminnan näkökulmista. Tsekkaa tästä

Motoristen taitojen haasteet

Täällä voit tutustua mistä on kyse, kun puhutaan motoriikan haasteista ja mitä termi pitää sisällään. Tästä linkistä aiheeseen

Motorisen oppimisen vaikeudet – mistä on kyse?

Tällä sivulla on tietoa motorisen oppimisen vaikeuksista ja yleisimpiä faktoja.  Lue lisää tästä

Motorisen oppimisen vaikeudet – mistä johtuu?

Täällä on lyhyesti kuvattuna tämän hetken tietoa ja ymmärrystä mistä motorisen oppimisen vaikeudet voivat johtua. Tässä linkki sivulle

Motorisen oppimisen vaikeudet arjessa – miten näyttäytyy eri toimintaympäristöissä?

Tällä sivulla on koottuna miltä motorisen oppimisen vaikeudet voivat tuntua ja miten näyttäytyä eri ikävaihessa. Katso täältä lisää

Motorista oppimista edistävät tekijät

Tässä osiossa avataan motorista oppimista edistäviä tekijöitä. Nappaa ajatukset täältä