Motoriikka – käsitteet haltuun

Motoriikkaan liittyviä käsitteitä on monia, kokosimme niitä lyhyesti tähän osioon. Kurkkaa täältä

Motorinen kehitys – yleinen ja yksilöllinen etenemä

Osiossa avataan motorisen kehityksen eri vaiheet, motoristen perustaitojen omaksuminen vaiheet sekä kuvaillaan Uteliaan tutkijan (1-2 v), Touhukkaan kokeilijan (3-5 v) sekä Energisen oppijan (6-8 v) motorista kehitystä. Lue lisää

Motoriset taidot – mitä ne ovat?

Osiossa voit tutustua tarkemmin motoristen taitojen luokitteluun, motorisiin perustaitoihin sekä havaintomotoriikkaan. Tutustu tästä

Motoristen taitojen merkitys ja osallistuminen arjessa

Motorisilla taidoilla on oleellinen merkitys lapsen kokonaiskehitykselle ja mahdollisuudelle osallistua omassa arjessaan. Lue aiheesta lisää tästä

Motoristen taitojen haasteet

Linkki aiheeseen motoriikan haasteet

Motorisen oppimisen vaikeudet – mistä on kyse?

Tällä sivulla on tietoa motorisen oppimisen vaikeuksista ja yleisimpiä faktoja.  Lue lisää tästä

Motorisen oppimisen vaikeudet – mistä ne johtuvat?

Motorisen oppimisen vaikeuksien taustalla voi olla erilaisia syitä. Tässä osiossa on lyhyesti kuvattuna tämän hetken tietoa siitä, mistä nämä oppimisen vaikeudet voivat johtua. Linkki sivulle

Motorisen oppimisen vaikeudet arjessa – miten näyttäytyvät eri toimintaympäristöissä?

Miltä motorisen oppimisen vaikeudet voivat tuntua ja miten ne näyttäytyvät eri ikävaiheissa? Lue lisää

Motorista oppimista edistävät tekijät

Osiossa avataan motorista oppimista edistäviä tekijöitä. Nappaa ajatukset täältä