Innostun liikkumaan

Mitä? Tietoa ja työvälineitä lapsen tai nuoren motoristen taitojen havainnointiin, motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen sekä johdonmukaiseen taitojen kehittymisen tukemiseen arjen eri ympäristöissä.

Miksi? Toiminnan tarkoituksena on koota eri näkökulmista tuotettua tietoa motoristen taitojen oppimisvaikeuteen liittyen ja lisätä tietoisuutta aiheesta lapsen ja nuoren eri kasvu- ja kehitysympäristöissä, jotta varhainen havaitseminen ja motoristen taitojen kehittymisen edistäminen mahdollistuisivat. Tärkeänä päämääränä on lapsen osallistumisen mahdollistaminen hänelle merkitykselliseen toimintaan.

Miten? Tunnistatko lapsen tai nuoren, joka hyötyisi motorisen oppimisen tukemisesta? Toiminnan erityisenä painopistealueena on haasteiden varhainen havaitseminen ja motoristen taitojen kehityksen tukeminen jokaiselle sopivassa ja saavutettavassa muodossa esimerkiksi ammattilaisille suunnattujen koulutusten, työpajojen tai sähköisten palveluiden kautta.

Toiminnan toteutus ja toteuttajat

Toiminnan taustalla on Suomen CP-liitto, joka on tehnyt tavoitteellista työtä motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamiseksi ja tukemiseksi eri hankkeissa vuodesta 2007, joista viimeisimpänä Innostun liikkumaan -hanke ja motorisen opppimisen vaikeuksien -yksikön toiminta.

Toimintaa toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden Niilo Mäki Instituutin, LIKES-tutkimuskeskuksen, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan, Liikkuva koulu -ohjelman, Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelman, Sydänliiton Neuvokas perheen ja Olympiakomitean sekä asiantuntijajäsenten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Toiminnan yhdyspintoja ovat mm. neuvola, varhaiskasvatus, perusopetus, kouluterveydenhuolto ja sotetoimijat, harrastustoiminta, vanhemmat, lapset ja kaverisuhteet.