Motoristen taitojen kehittymistä edistämällä ja lapsen tai nuoren minäkuvaa sekä -pystyvyyttä tukemalla mahdollistetaan heidän osallistumistaan itselleen merkityksellisiin asioihin omassa arjessa.

Mielekästä motorista oppimista – merkityksellinen toiminta

Tämä sivu avaa lapselle merkityksellisen toiminnan näkökulmia motoristen taitojen harjoittelussa ja oppimisen tukemisessa. Lue täältä lisää.

Mielekästä motorista oppimista – lapsen toimijuus

Miten huomioidaan lapsi aktiivisena toimijana, kun ollaan motoristen taitojen oppimisen äärellä ja mihin kaikkeen sillä on myönteisiä vaikutuksia? Lue tästä lisää.

Toimivia menetelmiä – rohkeutta kokeilla, iloa onnistua

Täältä löydät tehokkaimmat ohjaamisen keinot motorisen oppimisen vaikeuksien näkökulmasta sekä vinkit ja keinot harjoittelun onnistumiseen. Tutustu sisältöön tästä.

Ympäristö motorisen oppimisen tukena

Tässä osiossa avataan yhteisen ymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisen merkitystä myös lasten lasten kesken sekä perheen roolia motoristen taitojen oppimisessa arjessa. Lue lisää täältä.