Motoristen taitojen kehittymistä edistämällä ja lapsen minäkuvaa sekä -pystyvyyttä tukemalla mahdollistetaan heidän osallistumistaan itselleen merkityksellisiin asioihin arjessa.

Mielekästä motorista oppimista – yhdessä toimien

Tällä sivulla avataan yhdessä toimimisen merkitystä tärkeänä työvälineenä lapsen motoristen taitojen harjoittelussa ja oppimisen tukemisessa sekä yhteisen ymmärryksen rakentamisen ja yhdessä oppimisen näkökulmia. Lue täältä lisää.

Mielekästä motorista oppimista – lapsen toimijuus

Miten huomioidaan lapsi aktiivisena toimijana ja oppijana, kun ollaan motoristen taitojen oppimisen äärellä ja mihin kaikkeen näiden huomioimisella on myönteisiä vaikutuksia? Lue tästä lisää.

Toimivia menetelmiä – rohkeutta kokeilla, iloa onnistua

Tehokkaimmat ohjaamisen keinot motorisen oppimisen vaikeuksien näkökulmasta sekä vinkit ja keinot harjoittelun onnistumiseen. Tutustu sisältöön tästä.

Ympäristö motorisen oppimisen tukena

Osiossa avataan  yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisen merkitystä sekä perheen roolia motoristen taitojen oppimisen edistämiseksi arjessa. Lue lisää täältä.