Uutta kaivattua sisältöä on tuotettu Skillilataamoon
03 marras, 2021

Uutta kaivattua sisältöä on tuotettu Skillilataamoon

Skillilataamo on täydentynyt lasten liikkuvuus- ja voimaharjoitteilla. Nämä harjoitteet ovat tärkeitä kaikille lapsille ja aivan erityisesti silloin, kun uusien motoristen taitojen oppiminen on lapselle haasteellista.
Skidi- ja Skillireilien hyödyntäminen Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa
22 helmi, 2021

Skidi- ja Skillireilien hyödyntäminen Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa

Tutkimukset osoittavat, että lasten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Lapsi tarvitsee kuitenkin riittävästi fyysistä aktiivisuutta normaalin kasvun ja kehityksen tueksi. Lappeenrannassa tähän aktiivisuuden muutokseen on pyritty reagoimaan, ja varhaiskasvatuksessa on panostettu lasten liikkumiseen. Vuosina 2016-2018 Isosti ja kovaa -hanke ja vuosina 2019-2020 Vipinää ja kipinää -hanke on liikuttanut varhaiskasvatuksessa olevia lapsia ja heidän perheitään. Yhtenä hankkeiden tavoitteena on ollut edistää lasten ja lapsiperheiden fyysisesti aktiivista elämäntapaa ja hyvinvointia.
Kääkin kuvakortit käyttöön Kouvolassa – kokemus antoisasta ja arvokkaasta yhteistyöstä lasten motoristen taitojen havainnoinnin parissa
15 helmi, 2021

Kääkin kuvakortit käyttöön Kouvolassa – kokemus antoisasta ja arvokkaasta yhteistyöstä lasten motoristen taitojen havainnoinnin parissa

Kouvolassa oli jo pitkään suunniteltu lasten motoristen taitojen havainnointiin ja harjoittelemiseen soveltuvaa, innostavaa ja oman näköistä materiaalia, jossa koko Kouvolan liikuntamaskotti dinosaurus Kääkki seikkailisi ja kannustaisi motoristen taitojen harjoittelemiseen arjen eri tilanteissa.
Osallistun, oivallan, opin
03 marras, 2020

Osallistun, oivallan, opin

Lapsen osallistumista motorisen oppimisen edistymiseksi käsitellään fysioterapeutti Sari Heleniuksen Kuntoutuksen (ylempi AMK) tutkimuksellisessa kehittämistyössä, joka tehtiin yhteistyössä Suomen CP-liiton Motorisen oppimisen vaikeus -yksikön kanssa.
Skillilataamo på svenska
27 syys, 2021

Skillilataamo på svenska

Tack vare samarbetet mellan Finlands Svenska Idrott och CP-liitto, kan du nu använda motorikbana kort för 1-2, 3-5 & 6-8 åringar på de båda inhemska språken.
Mitä on kansallinen lapsistrategia yksilön, ympäristön ja yhteisen tekemisen näkökulmasta, kun päämääränä on taklata motorisen oppimisen vaikeuksia?
13 syys, 2021

Mitä on kansallinen lapsistrategia yksilön, ympäristön ja yhteisen tekemisen näkökulmasta, kun päämääränä on taklata motorisen oppimisen vaikeuksia?

Lapselle on turvattava oikeus oppia taitoja ja iso osa elämän varrella tarvittavista taidoista voidaan määritellä motorisiksi taidoiksi. Mutta mitä lapsistrategia on motorisen oppimisen vaikeuksia päivittäin taklaavan lapsen arjessa ihan käytännön tekoina? Millaisia ajattelu- ja toimintatavan muutoksia tarvitaan ja millaisella yhteistyöllä päästään parhaisiin tuloksiin? Uudessa tänä vuonna julkaistussa lapsistrategiassa, kohdassa varhaiskasvatus ja koulutus todetaan, että edellytykset lapsen oppimiselle sekä varhaisten perustaitojen oppimisen parantaminen turvataan. Näiden asioiden voidaan varmasti ajatella koskevan lapsen kaikkia kehitysympäristöjä. Oppiminen, osallisuus ja hyvinvointi nivoutuvat vahvasti yhteen eikä niitä mahdollistavaa tai rajoittavaa ympäristöä voida rajata. Ennen kaikkea on kyse lapsen arjen toteutumisesta hyvin moninaisissa eri ympäristöissä.
Uusien sivujen julkaisu on koittanut!
04 helmi, 2020

Uusien sivujen julkaisu on koittanut!

Uuden sivuston käyttöönotto on koittanut ja näin ollen ensimmäinen iso rutistus on takanapäin.
Arjen touhuista arvokkaita taitoja
28 tammi, 2020

Arjen touhuista arvokkaita taitoja

Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen harjoittelu ovat tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Päivittäisten toimintojen harjoittelu antaa myös loistavia mahdollisuuksia vahvistaa monipuolisesti lapsen motorisia taitoja.