Fysisk aktivitet är viktigt för alla målgrupper och framför allt i barndomen. Genom att regelbundet röra på sig som små, byggs en stark grund att stå på. Barnen hålls friskare och uthålligare. De viktigaste förebilderna för barn är förutom deras egna föräldrar också de vuxna kontakter barnen har runt omkring sig.

Skillilataamo, uppladdnings verktyget är en ypperlig material och källa för inspiration till rörelseglädje under barndomen. Här finns tydliga och bra exempel på hur man skall förverkliga olika rörelsemönster. Det har inte tidigare funnits något liknande på svenska i Finland. Genom detta samarbete mellan Finlands Svenska Idrott och CP-liitto möjliggörs ett likvärdigt material på de båda inhemska språken.

Detta väldigt användbara material kommer att tjänar sitt syfte, framför allt i tvåspråkiga och svenska kommuner. Materialet stödjer på ett naturligt sätt projekten “Småbarnspedagogiken i rörelse” och “Skolan i rörelse” och inspirerar ledare och pedagoger att uppmuntra sina elever till att rör på sig. De praktiska korten  med tydliga bilder, ger bra exempel på hur olika övningar utförs rätt.

Ett av Finlands Svenska Idrotts mål är att genom olika metoder och via olika verktyg inspirera till en mer aktiv livsstil.

 

Eva-Lotta Backman
Ansvarig för barn och unga
Finlands Svenska Idrott