Miksi koulutamme, ohjaamme, konsultoimme ja puhumme?

Miksi? Toiminnan tarkoituksena on koota eri näkökulmista tuotettua tietoa motoristen taitojen oppimisvaikeuteen liittyen ja lisätä tietoisuutta aiheesta lapsen ja nuoren eri kasvu- ja kehitysympäristöissä, jotta varhainen havaitseminen ja motoristen taitojen kehittymisen edistäminen mahdollistuisivat. Yhtenä tärkeänä päämääränä lapsen osallistumisen mahdollistaminen hänelle tärkeään toimintaan. Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tarvittavia tuen keinoja osataan rakentaa osaksi lapsen tai nuoren arkea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Edistämällä lapsen motoristen taitojen kehittymistä voidaan vaikuttaa esimerkiksi lapsen tai nuoren fyysiseen aktiivisuuteen, akateemisten taitojen oppimiseen ja ennaltaehkäistä myös mahdollisia psykososiaalisia pulmia.

Mistä koulutamme juuri nyt?

Motoriset taidot – havainnoinnista oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksien tukemiseen.

Kesto esim. 1,5-3 h (räätälöitävissä)

Koulutuksen sisältö (räätälöitävissä)

  • Motoriset taidot – mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan. Motoristen taitojen oppimisvaikeudet, niiden taustaa ja yhteys lapsen kokonaiskehitykseen sekä oppimista haastavat ja edistävät tekijät
  • Motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistaminen sekä havainnointi, käytännön menetelmät ja keinot motoristen taitojen havainnointiin ja -arviontiin
  • Motoristen taitojen kehittymisen edistäminen arjessa eri keinoin

Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miten yhteisen tekemisen kautta tuetaan lapsen osallistumista motorisia taitoja edistämällä.

Kiinnostuitko?

Voit jättää tietosi ja kysymyksesi Ota yhteyttä -lomakkeen kautta tai sähköpostitse info@innostuliikkumaan.fi