Skillilataamo på svenska
27 syys, 2021

Skillilataamo på svenska

Tack vare samarbetet mellan Finlands Svenska Idrott och CP-liitto, kan du nu använda motorikbana kort för 1-2, 3-5 & 6-8 åringar på de båda inhemska språken.
Mitä on kansallinen lapsistrategia yksilön, ympäristön ja yhteisen tekemisen näkökulmasta, kun päämääränä on taklata motorisen oppimisen vaikeuksia?
13 syys, 2021

Mitä on kansallinen lapsistrategia yksilön, ympäristön ja yhteisen tekemisen näkökulmasta, kun päämääränä on taklata motorisen oppimisen vaikeuksia?

Lapselle on turvattava oikeus oppia taitoja ja iso osa elämän varrella tarvittavista taidoista voidaan määritellä motorisiksi taidoiksi. Mutta mitä lapsistrategia on motorisen oppimisen vaikeuksia päivittäin taklaavan lapsen arjessa ihan käytännön tekoina? Millaisia ajattelu- ja toimintatavan muutoksia tarvitaan ja millaisella yhteistyöllä päästään parhaisiin tuloksiin? Uudessa tänä vuonna julkaistussa lapsistrategiassa, kohdassa varhaiskasvatus ja koulutus todetaan, että edellytykset lapsen oppimiselle sekä varhaisten perustaitojen oppimisen parantaminen turvataan. Näiden asioiden voidaan varmasti ajatella koskevan lapsen kaikkia kehitysympäristöjä. Oppiminen, osallisuus ja hyvinvointi nivoutuvat vahvasti yhteen eikä niitä mahdollistavaa tai rajoittavaa ympäristöä voida rajata. Ennen kaikkea on kyse lapsen arjen toteutumisesta hyvin moninaisissa eri ympäristöissä.
Skidi- ja Skillireilien hyödyntäminen Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa
22 helmi, 2021

Skidi- ja Skillireilien hyödyntäminen Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa

Tutkimukset osoittavat, että lasten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Lapsi tarvitsee kuitenkin riittävästi fyysistä aktiivisuutta normaalin kasvun ja kehityksen tueksi. Lappeenrannassa tähän aktiivisuuden muutokseen on pyritty reagoimaan, ja varhaiskasvatuksessa on panostettu lasten liikkumiseen. Vuosina 2016-2018 Isosti ja kovaa -hanke ja vuosina 2019-2020 Vipinää ja kipinää -hanke on liikuttanut varhaiskasvatuksessa olevia lapsia ja heidän perheitään. Yhtenä hankkeiden tavoitteena on ollut edistää lasten ja lapsiperheiden fyysisesti aktiivista elämäntapaa ja hyvinvointia.

Päästä taidot valloilleen Skillilataamon maksuttoman tehtäväkortiston avulla!